ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต “โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2560”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต “โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2560”

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต “โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2560”

 

Download เอกสาร : ( Unknown, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: