ปฐมนิเทศโครงการฝึกความชำนาญทางวิชาชีพภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » ปฐมนิเทศโครงการฝึกความชำนาญทางวิชาชีพภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560

ปฐมนิเทศโครงการฝึกความชำนาญทางวิชาชีพภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 25601 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด “ปฐมนิเทศโครงการฝึกความชำนาญทางวิชาชีพภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 ” ณ ห้องเรียน 6A11 คณะสัตวแพทยศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก อ.วัชรพล พรมสุต เป็นวิทยากร ในการบรรยาย การเข้าฝึกวิชาชีพ ในช่วง ปิดเทอม ภาคฤดูร้อน เพื่อเป็นการแนะแนวทางในการ ปฏิบัติ พร้อมทั้ง แบบรายงานการฝึกงาน และกฏระเบียบในการฝึกงาน โดยนิสิตที่จะออกฝึกความชำนาญทางวิชาชีพต้องเข้าร่วมอบรม

 

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

 

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: