คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม พิธีลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม พิธีลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม พิธีลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม พิธีลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ณ โรงแรมเซนทารา อุดรธานี

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายชยาวุธ  จันทร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งทรงมีรับสั่ง “ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ” และทรงมีพระราชประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย รัฐบาลสนองพระปณิธาน โดยจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี สาธษรณสุขจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานราชการ ภายในจังหวัดอุดรธานี รวมถึง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร่วมกัน  ท่ามกลางสักขีพยานหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม

 

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

 

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: