การสอบประเมินจิตวิทยา ตามหมวดที่ 1 ประกอบการสอบประเมิน ความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » การสอบประเมินจิตวิทยา ตามหมวดที่ 1 ประกอบการสอบประเมิน ความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

การสอบประเมินจิตวิทยา ตามหมวดที่ 1 ประกอบการสอบประเมิน ความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการสอบประเมินจิตวิทยา ตามหมวดที่ 1 ประกอบการสอบประเมิน ความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  ณ ห้องสารสนเทศและการเรียนรู้ คณะสัตวแพทยศษสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดย ได้รับความอนุเคราะห์ การสอบประเมินทางด้านจิตวิทยา จาก ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย อาจารย์ ศุภชัย ตู้กลาง  หัวหน้าภาควิชา เป็นผู้ เก็บข้อมูลและทำการประเมิน

 

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

 

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: