คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม โครงการสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 4 ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ “เจาะลึกการสอบประเมินฯ : ที่นี่มีคำตอบ”
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม โครงการสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 4 ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ “เจาะลึกการสอบประเมินฯ : ที่นี่มีคำตอบ”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม โครงการสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 4 ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ “เจาะลึกการสอบประเมินฯ : ที่นี่มีคำตอบ”

เมื่อวันที่ 2 -3 มีนาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม โครงการสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 4 ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ “เจาะลึกการสอบประเมินฯ : ที่นี่มีคำตอบ” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจและรับทราบความคืบหน้าและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการสอบเพื่อประเมินนิสิตสัตวแพทยศาสตร์ และเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์นำไปสู่การจัดการเรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ได้ส่งคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ ตอบคำถามและร่วมสัมนา ภายในโครงการ

« 1 ของ 2 »

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: