โครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรภายในคณะกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรภายในคณะกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

โครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรภายในคณะกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด โครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรภายในคณะกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ ห้อง 6A23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในโครงการ โดยมี การจัดกิจกรรม สังสรรค์ ทานอาหารร่วมกัน และมีการแสดง ของแต่ละภาคส่วน เพื่อเป็นการเชื่อม ความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในคณะ และมีการให้โอวาท จากผู้บริหารคณะเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อไปในปีหน้า
ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

« 1 ของ 7 »

 

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: