คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าสวัสดีและมอบกระเช้าปีใหม่ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2563
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าสวัสดีและมอบกระเช้าปีใหม่ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าสวัสดีและมอบกระเช้าปีใหม่ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและบุคบากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าสวัสดีและมอบกระเช้าปีใหม่ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำทีมผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าสวัสดีและมอบกระเช้าปีใหม่ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

 

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: