ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในตำแหน่ง สัตวแพทย์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในตำแหน่ง สัตวแพทย์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในตำแหน่ง สัตวแพทย์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

Download เอกสาร : ( Unknown, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง สัตว...
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติง...
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จํากัด ผู้บริจาค ผลิตภัณฑ์ สมาร์ทฮาร์ท และมีโอ อาหาร เวชภัณฑ์ สำหรั...