ขอให้นิสิตและบุคลากร ทุกท่าน เข้า ตอบแบบสอบถาม “รายงานแจ้งการเดินทางของนิสิตและบุคลากร”
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอให้นิสิตและบุคลากร ทุกท่าน เข้า ตอบแบบสอบถาม “รายงานแจ้งการเดินทางของนิสิตและบุคลากร”

ขอให้นิสิตและบุคลากร ทุกท่าน เข้า ตอบแบบสอบถาม “รายงานแจ้งการเดินทางของนิสิตและบุคลากร”

ขอให้นิสิตและบุคลากร ทุกท่าน เข้า ตอบแบบสอบถาม “รายงานแจ้งการเดินทางของนิสิตและบุคลากร”

โดยการ สแกน qr code

หรือ link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDyvnIfhij10tThAlV_hlbpafQUfF4Yj3aKrhAtWoHpOXU0Q/viewform

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 5 มกราคม 2564 *ทุกวัน* เพื่อทำการสำรวจความเสี่ยงและการเดินทางของบุคลากร

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: