ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันครบรอบการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 ปี

วันครบรอบการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 ปี

ขอเชิญชวนบุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน VET MSU และ บุคคลทั่วไปทุกท่านร่วมแสดงความยินดีในโอกาส  “วันครบรอบการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 ปี” แห่งความรัก ความผูกพัน 9 ปี แห่งการดำเนินงานด้านวิชาการ การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพ และการวิจัยพัฒนาด้านสัตวแพทย์และการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ร่วมส่งคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 9 ปี วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์”
ออกแบบภาพโดย: นายสัตวแพทย์ธีรภัทร์ คุ้มจันอัด (พี่หมอโด้ VETMSU รุ่น 3)

9-th-anniversary-vetmsu

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: