ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2564

1. โครงการโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จำนวนรับ 1 คน สมัครที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

2. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน (คณะสัตวแพทยศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนรับ 1 คน

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

Download เอกสาร : ( Unknown, PDF)

และให้ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ทางอีเมล msufoodtech@yahoo.co.th

ตั้งแต่วันที่ 2-9 มิถุนายน 2564 (ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 9 มิถุนายน 2564)

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานเลขานุการ ตึกสำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 043-712832 ทั้งนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร (รายละเอียดดังแนบ)

Download เอกสาร : ( Unknown, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: