ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โดยนิสิตสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือทางแอพพลิเคชั่น กยศ connect
ขอให้นิสิตที่จะกู้ยืมทุกท่านเข้ากลุ่ม https://www.facebook.com/groups/249910805786548

kys1kys2

 

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ปฏิทินการดำเนินงานการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษา 1/2558
ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอน และการวัดผล เรื่อง แนวทางการ...
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุภาวดี ปิระเต เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาตรา...