คณะสัตว​แพทยศาสตร์​  ออกปฏิบัติงานรักษา​และป้องกัน​โรคลัมปีสกิน
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตว​แพทยศาสตร์​ ออกปฏิบัติงานรักษา​และป้องกัน​โรคลัมปีสกิน

คณะสัตว​แพทยศาสตร์​ ออกปฏิบัติงานรักษา​และป้องกัน​โรคลัมปีสกิน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ผู้ช่วย​ศาสตราจารย์​ นา​ยสัตวแพทย์​ ดร.​มนกานต์​ อินทรกำแหง​  คณบดี​คณะ​สัตว​แพทยศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​สาร​คาม​ พร้อม​ด้วย​ อ.น.สพ. ดร.ธนพล​ หนองบัว​ อ.น. สพ.อดิเทพ​ คอลพุทธา​ และ​ น.สพ.ปัณณธร บุตรศาสตร์​ ได้บูรณาการ​การทำงานในชุมชน​ร่วมกับ​สำนักงาน​ปศุสัตว์​เขต​ ​4

โดยชุดควบคุมป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์เฉพาะกิจ​ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ปศุสัตว์อำเภอบรบือ ในการใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน Lactoperoxidase  เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบรรเทาโรคลัมปี สกิน ในโค โดยเก็บตัวอย่างเลือดและตรวจ​สุขภาพ​โคทุกก่อนใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ให้การรักษาตามอาการและให้คำแนะนำในการควบคุมป้องกันกำจัดโรคโดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการ​จำนวน​ 20 ราย ในพื้นที่ ตำบลหนองสิม ตำบลวังไชย ตำบลโนนแดง และตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: