ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม การใช้เครื่อง CASA:CEROS II วิเคราะห์งานด้านคุณภาพน้ำเชื้อและงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม การใช้เครื่อง CASA:CEROS II วิเคราะห์งานด้านคุณภาพน้ำเชื้อและงานที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม การใช้เครื่อง CASA:CEROS II วิเคราะห์งานด้านคุณภาพน้ำเชื้อและงานที่เกี่ยวข้อง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม

 

การใช้เครื่อง CASA:CEROS II
วิเคราะห์งานด้านคุณภาพน้ำเชื้อและงานที่เกี่ยวข้อง

เวลา หัวข้อ
 9.00 – 9.30  บรรยาย หลักการทางานของเครื่อง CASA
9.30 -10.00  ส่วนประกอบของเครื่อง แนะนาการใช้งานส่วน Hardware
10.00-10.30  แนะนาการใช้งานส่วนของ Software
10.30-11.45  สอนวิธีการอ่านค่า Kinematic ต่างๆของน้ำเชื้อที่เครื่องสามารถวิเคราะห์ผลออกมาได้
11.45-12.00  Q&A
12.00-13.00  พักทานอาหารกลางวัน  พร้อมกับรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การใช้เครื่อง

จาก อ.น.สพ.ดร. ธนพล หนองบัว

13.00-14.45  การเตรียมตัวอย่างและการใช้งานจริง, ฝึกใช้งานจริง
14.45-15.00  Q&A

(ออนไลน์และออนไซต์) ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 9.00-15.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ เขตพื้นที่ นาสีนวน
วิทยากรโดย อ.น.สพ.ดร.ธนพล หนองบัว
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ผศ.ดร.วาสนา ศิริแสน 089-5751502

220casa-ceros

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: