ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี “โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน (คณะสัตวแพทยศาสตร์) รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี “โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน (คณะสัตวแพทยศาสตร์) รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี “โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน (คณะสัตวแพทยศาสตร์) รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 9.00-15.00 น. โดยให้ผู้เข้าสอบทุกคน เข้าร่วมในกลุ่ม facebook กลุ่ม VET-MSU TCAS๖๕-๑ ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565

Download เอกสาร : ( Unknown, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: