ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม หลักสูตรปฏิบัติการ “หลักสูตรฝึกอบรมการผสมเทียมโค”รุ่นที่ 1
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม หลักสูตรปฏิบัติการ “หลักสูตรฝึกอบรมการผสมเทียมโค”รุ่นที่ 1

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม หลักสูตรปฏิบัติการ “หลักสูตรฝึกอบรมการผสมเทียมโค”รุ่นที่ 1

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม หลักสูตรปฏิบัติการ “หลักสูตรฝึกอบรมการผสมเทียมโค”รุ่นที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 8 – 22 มีนาคม 2565

1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฏิบัติการ “หลักสูตรฝึกอบรมการผสมเทียมโค” รุ่นที่ 1
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 8 – 22 มีนาคม 2565 ข้างตั้นนั้น
กรุณาชำระเงิน จำนวน 35,000 บาท มายังบัญชีเลขที่ 408-931691-9 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เงินรับฝาก) สาขาท่าขอนยาง (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
จากนั้นกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
ตามลิงก์ https://forms.gle/YuzZUNUzDip4tEQN9 ภายในวันที่ 4 – 10 กุมภาพันธ์ 2565

2. ผู้เข้าเข้าอบรมจะได้รับอุปกรณ์ในการผสมเทียมต่างๆ ต่อไปนี้
1. ถังไนโตรเจนเหลวสำหรับเก็บน้ำเชื้อ 1 ถัง
2. น้ำเชื้อแช่แข็งโชคจากเนรมิตรฟาร์มที่ผลิตน้ำเชื้อจากศูนย์รีดน้ำเชื้อมาตรฐานกรมปศุสัตว์
3. ปืนผสมเทียม
4. ผ้ากันเปื้อน
5. รองเท้าบู้ท
6. เสื้อรุ่น
7. อาหารเที่ยง อาหารว่าง และน้ำดื่มตลอดการอบรม 15 วัน
8. เอกสารประกอบการเรียนคู่มือผสมเทียม
9. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

3. กรณีผู้เข้าอบรมมีปัญหาเรื่องที่พัก
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ น.สพ.ธนพล หนองบัว หมายเลขโทรศัพท์ (086-850-7161)
**สำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในรอบนี้ สามารถ ติดตาม ข่าวสาร ได้ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเพจได้นะครับ**

Download เอกสาร : ( 315KB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: