โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น สายวิชาการ
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น สายวิชาการ

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น สายวิชาการ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัด “โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น สายวิชาการ” ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ในรูปแบบออนไลน์

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สพ.ญ.สุกัญญา ลีทองดี คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธาน กล่าวต้อนรับวิทยากร พร้อมทั้ง เข้าร่วมการอบรมภายในโครงการ
ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอุทัย หามนตรี ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 และ นางสาวน้ำลิน เทียมแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานหอสมุด สำนักวิทยบริการ
บรรยายเรื่องการสืบค้นวารสารทางวิชาการ เพื่อการวิจัยและการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและคณะไปพร้อมกัน

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

« 1 ของ 2 »

 

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตรและมุทิตาสถาบันประจำปีการศึกษา 2557 - 2558
คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วม "งานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยและงานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมถวายต้นเงินและจตุปัจจัย ในงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562