คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS65  รอบที่ 3 ระบบ กสพท. และ ระบบ admission
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS65 รอบที่ 3 ระบบ กสพท. และ ระบบ admission

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS65 รอบที่ 3 ระบบ กสพท. และ ระบบ admission

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
TCAS65 รอบที่ 3 ระบบ กสพท. และ ระบบ admission

ช่วงเปิดรับสมัคร วันที่ 2 – 10 พ.ค. 65
ระบบ กสพท. >> คลิกที่นี่ https://www9.si.mahidol.ac.th/
admission >> คลิกที่นี่ https://www.mytcas.com/

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: