ขอแสดงความยินดี กับ อ.น.สพ.ดร.ชยานนท์ ชมภูแสน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of Copenhagen Denmark
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอแสดงความยินดี กับ อ.น.สพ.ดร.ชยานนท์ ชมภูแสน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of Copenhagen Denmark

ขอแสดงความยินดี กับ อ.น.สพ.ดร.ชยานนท์ ชมภูแสน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of Copenhagen Denmark

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดี กับ
อ.น.สพ.ดร.ชยานนท์ ชมภูแสน
เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก
สาขาวิชา Veterinary and Animal Sciences, Veterinary Clinical Sciences ณ University of Copenhagen Denmark

%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%ad-%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%99

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์ คณะสัตวแพทยศาสต...
ขอเชิญชวน นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd MSU Veterinary Internation...