วันที่ 25 พฤษภาคม วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 25 พฤษภาคม วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 25 พฤษภาคม วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

congrat-10-years

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสถานที่สอบสัมภาษณ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ ตึกเรียน 6A ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.00 น.
ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอน และการวัดผล เรื่อง แนวทางการ...
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม ละส่งแพะเข้าประกวด ในการประกวดแพะ งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566