ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 (โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 (โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 (โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน)

Download เอกสาร : ( 112KB, PDF)

Download เอกสาร : ( 206KB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศนโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึก...
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการสัตวแพทย์ราชพฤกษ์์ ประจำปีการศึกษา 2562...