ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission
📌ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://registration.msu.ac.th
ในระหว่างวันที่ 7 – 24 มิถุนายน 2565

💥ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่👉👉 https://admission.msu.ac.th/msu65_admission

🚩ติดต่อสอบถามเรื่องรายงานตัว อัปโหลดเอกสาร ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ชำระเงินค่าธรรมเนียม
ติดต่อ กองทะเบียนและประมวลผล
0 4371 9888
0 4375 4333 ต่อ 1695, 1677, 1678, 1673, 1674
080 323 7706 และ 063 827 3667

 

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศ การขอใช้ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง และห้อง 24 ชั่วโมง นอกเวลาราชการ
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในตำแหน่ง ส...
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน "ประชุมวิ...