ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการผสมเทียมโค” รุ่นที่ 3 (วันที่ 9-23 กรกฏาคม 2565)
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการผสมเทียมโค” รุ่นที่ 3 (วันที่ 9-23 กรกฏาคม 2565)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการผสมเทียมโค” รุ่นที่ 3 (วันที่ 9-23 กรกฏาคม 2565)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการผสมเทียมโค” รุ่นที่ 3 (วันที่ 9-23 กรกฏาคม 2565)
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัตวแพทยสภา (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม ดังรายชื่อ นำหนังสือยินยอมเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หน้าที่การผสมเทียม โดยนำมายื่นในวันลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

สำหรับกรณีท่านใดที่ไม่สะดวกพักโรงแรมหรือที่พักที่คณะประสานงานให้ สามารถขอพักที่พื้นที่ อาคารปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้
**เตรียมอุปกรณ์ ที่นอน หมอนผ้าห่ม และเครื่องยังชีพอื่น ๆ มาเอง** สามารถติดต่อได้ที่ อ.สพ.ดร.ธนพล หนองบัว โทร. 0868507161
สถานที่จัดอบรม https://goo.gl/maps/zDswSBcSj7d4TQNeA

Download เอกสาร : ( 723KB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (เรีย...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1...
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จํากัด ผู้บริจาค ผลิตภัณฑ์ สมาร์ทฮาร์ท และมีโอ อาหาร เวชภัณฑ์ สำหรั...