ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าดูแลสุขภาพสัตว์และผสมเทียมพันธุ์กระบือ ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าดูแลสุขภาพสัตว์และผสมเทียมพันธุ์กระบือ ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าดูแลสุขภาพสัตว์และผสมเทียมพันธุ์กระบือ ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บ้านกำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
โดยคณะอาจารย์ได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2565 ทำการสำรวจความต้องการและ การพัฒนาสายพันธุ์กระบือ ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถแล้ว โดยในวันนี้ได้ทำการตรวจประเมินระบบสืบพันธุ์กระบือและทำการผสมเทียม ตามที่เคยเหนี่ยวนำการเป็นสัดไว้ โครงการมีเป้าหมายให้มีปรับปรุงพัฒนาพันธุกรรมของกระบือให้มีลักษณะสวยงามและตัวใหญ่ มีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้น
ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

 

 

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: