ข่าวประกาศ » พัสดุ/สอบราคา » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 15 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 15 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 15 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Download เอกสาร : ( 30KB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดอัตโนมัติของสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันเลือดแบบดอปเปอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง