ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพพื้นฐานและระบบสืบพันธุ์ด้วยอัลตราซาวด์ในโคกระบือ”

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพพื้นฐานและระบบสืบพันธุ์ด้วยอัลตราซาวด์ในโคกระบือ”

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพพื้นฐานและระบบสืบพันธุ์ด้วยอัลตราซาวด์ในโคกระบือ” ระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2565

1. ผู้เข้าอบรมทั้ง 53 ท่านตามรายชื่อข้างต้น กรุณาเข้าร่วมกลุ่มสนทนาทางแอพพลิเคชั่นไลน์
ได้ที่ https://line.me/ti/g/Imm29Nm8Hl
2. ค่าอบรมไม่รวมค่าที่พัก** กรณีผู้เข้าอบรมมีปัญหาเรื่องที่พัก สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ น.สพ.ปฏิญญา ปะทิเก หมายเลขโทรศัพท์ 084-513-4807
3. มีอาหารเที่ยง อาหารว่าง และน้ำดื่มตลอดการอบรม 4 วัน
4. ผู้เข้าอบรมจะได้รับกระเป๋าและเอกสารคู่มือประกอบการเรียน

Download เอกสาร : ( 469KB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (เรีย...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา...
ให้นักเรียนดูประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลั...