ข่าวประกาศ » ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา » ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565”

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565”

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565”
จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
คุณสมบัติตามที่แนบมาพร้อมนี้
โดยสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 9 กันยายน 2565 ได้ที่งานกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุน จะต้องเข้ารับทุนในพิธีมอบทุนการศึกษาในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 45
ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: