ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั่งที่ 1/2565 วันที่ 21 กันยายน 2565 ส่งผล atk ก่อนเข้าสอบ (มีชุดตรวจให้ หน้าห้องสอบ)

ประกาศขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั่งที่ 1/2565 วันที่ 21 กันยายน 2565 ส่งผล atk ก่อนเข้าสอบ (มีชุดตรวจให้ หน้าห้องสอบ)

ประกาศขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั่งที่ 1/2565 วันที่ 21 กันยายน 2565  ส่งผล atk ก่อนเข้าสอบ (มีชุดตรวจให้ หน้าห้องสอบ)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศนโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึก...
รับ สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 P...
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการผสมเทียมโค” รุ่นที่ ...