ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั่งที่ 1/2565 วันที่ 21 กันยายน 2565 ส่งผล atk ก่อนเข้าสอบ (มีชุดตรวจให้ หน้าห้องสอบ)

ประกาศขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั่งที่ 1/2565 วันที่ 21 กันยายน 2565 ส่งผล atk ก่อนเข้าสอบ (มีชุดตรวจให้ หน้าห้องสอบ)

ประกาศขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั่งที่ 1/2565 วันที่ 21 กันยายน 2565  ส่งผล atk ก่อนเข้าสอบ (มีชุดตรวจให้ หน้าห้องสอบ)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ปร...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง