ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

Download เอกสาร : ( 320KB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

กำหนดการเปิดรับสมัครนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ,กรอ) ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชัวคราว จำนวน 5 อัตรา
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการผสมเทียมโค” รุ่นที่ 4