โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์

โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 งานพัฒนานิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ ห้อง 6A23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นำโดยอาจารย์ น.สพ.ธฤต ปุริโสตะโย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตสื่อสารองค์กรและกิจการต่างประเทศ และนายสิทธรัชญ์ นามสว่าง นายกสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมวิเคราะห์ SWOT และร่วมหาอัตลักษณ์นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมทั้งการนำเสนอแผนงานในรอบ 8 เดือน ของสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์

ภาพถ่ายโดย นางสาวสิรีธร เดชบุญช่วย

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: