คณะสัตวแพทยศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง ผศ.น.สพ.ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง ผศ.น.สพ.ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง ผศ.น.สพ.ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง
ผศ.น.สพ.ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์
เนื่องในโอกาส เข้ารับ อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี 2565 ในด้านความรู้​ความชำนาญ​ใน​ สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข (Diplomate, Thai Board of Veterinary Public Health; DTBVPH)
จาก วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทยสัตวแพทยสภา

 

%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5

 

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการสัตวแพทย์ราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563