คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณพ่ออนงค์ เทพทองพูน
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณพ่ออนงค์ เทพทองพูน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณพ่ออนงค์ เทพทองพูน

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณพ่ออนงค์ เทพทองพูน บิดา ของ คุณเสาวนีย์ จรัสแสง บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ บ้านเลขที่ 8 ซอย 18/2 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุดธูปเทียนบูชาพระธรรมเทศนา พร้อมทั้งคณะผู้บริหารร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรม โดยทางคณะขอแสดงความเสียใจ กับทางครอบครัวคุณเสาวนีย์ จรัสแสง เป็นอย่างสูงยิ่ง

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: