ขอร่วมแสดงความยินดีกับ   รศ.ดร.สุภาวดี ปิระเต  เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาตราจารย์
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุภาวดี ปิระเต เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาตราจารย์

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุภาวดี ปิระเต เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาตราจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ

รศ.ดร.สุภาวดี ปิระเต

เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาตราจารย์ สาขา ชีวเวชศาสตร์

%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%ad-%e0%b8%95%e0%b9%8b%e0%b8%b0

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ให้นักเรียนดูประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลั...
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพพื้นฐานและร...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1...