โครงการมหาวิทยาลัยปลอดพิษสุนัขบ้า และ โครงการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการมหาวิทยาลัยปลอดพิษสุนัขบ้า และ โครงการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการมหาวิทยาลัยปลอดพิษสุนัขบ้า และ โครงการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ชมรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดพิษสุนัขบ้า และ โครงการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฉีดวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และถ่ายพยาธิ สำหรับสุนัขและแมว ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) และ อาคารพลศึกษา (เขตพื้นที่ขามเรียง) ทั้งยังลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขและแมวจร ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามอีกด้วย เพื่อเป็นการป้องกัน และช่วยดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

ภาพ/ข่าว : สุกัญญา ทองโรจน์

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: