ประกาศ ขอให้ นักเรียน ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการรอบที่ 1 #Portfolio
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ ขอให้ นักเรียน ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการรอบที่ 1 #Portfolio

ประกาศ ขอให้ นักเรียน ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการรอบที่ 1 #Portfolio

ประกาศ ขอให้ นักเรียน ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการรอบที่ 1 #Portfolio
🔍 ตรวจสอบ รายชื่อ รายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์ https://admission.msu.ac.th/

พร้อมทั้งให้เข้าร่วม กลุ่ม Facebook : VET-MSU TCAS66 รอบที่ 1 (เฉพาะนักเรียนที่มีรายชื่อสัมภาษณ์เท่านั้น)
เพื่อเตีรยมตัวสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 มกราคม 2566 รูปแบบออนไลน์

ได้ตั้งแต่วันที่ 18 -19 มกราคม 2566 ผู้ดูแลระบบจะทำการตรวจสอบคำขอเข้าร่วมกลุ่มครั้งสุดท้ายเวลา 20.00 น. ของวันที่ 19 มกราคม 2566

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a1-66-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: