เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม ละส่งแพะเข้าประกวด ในการประกวดแพะ งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม ละส่งแพะเข้าประกวด ในการประกวดแพะ งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม ละส่งแพะเข้าประกวด ในการประกวดแพะ งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม ละส่งแพะเข้าประกวด ในการประกวดแพะ งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566
ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
สมัครส่งแพะประกวด ติดต่อที่ คุณเกชา โทรศัพท์ 096-1423549

 

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a1

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

กำหนดการเปิดรับสมัครนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ,กรอ) ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี "โครงการความร่วมมือทางก...