ขอเชิญชวน นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญชวน นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

ขอเชิญชวน นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

DSC_1391

ในวันที่ 11 เมษายน 2559 ณลานหน้าตึก 6 A กิจกรรมเริ่มเวลา 11.00 -16.30 น.

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

กำหนดการ โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัตวแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรดีเด่นมหาวิทย...