ค่ายวิชาชีพสัตวแพทย์กับการบูรณาการทางวัฒนธรรมชุมชนและสังคม ครั้งที่2
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » ค่ายวิชาชีพสัตวแพทย์กับการบูรณาการทางวัฒนธรรมชุมชนและสังคม ครั้งที่2

ค่ายวิชาชีพสัตวแพทย์กับการบูรณาการทางวัฒนธรรมชุมชนและสังคม ครั้งที่2

 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาตร์ ได้จัด พิธีเปิด “ค่ายวิชาชีพสัตวแพทย์กับการบูรณาการทางวัฒนธรรมชุมชนและสังคม ครั้งที่2” ณ ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีดี  กุดหอม นายอำเภอโพธิ์ชัย  เป็นประธานในการเปิดค่ายและได้รับเกียรติจากส่วนงานฝ่ายราชการ ต่าง ๆ ใน อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ดและประรชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดค่าย ซึ่งค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการ พัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างนิสิตกับุชมชนและเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่นที่นิสิตเข้าไปตั้งค่ายอีกด้วย พร้อมทั้งยังมีการออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์ ทั้งสัตว์ใหญ่ และสัตว์เล็ก ตั้งแต่วันที่ 15 – 20 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้บริการและตรวจรักษาสัตว์ภายใน ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย

 

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: