โครงการผู้บริหารพบบุคลากรเพื่อส่งมอบนโยบาย ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการผู้บริหารพบบุคลากรเพื่อส่งมอบนโยบาย ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์

โครงการผู้บริหารพบบุคลากรเพื่อส่งมอบนโยบาย ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด “โครงการผู้บริหารพบบุคลากรเพื่อส่งมอบนโยบาย ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์” ณ อาคาร 6A คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดย มีีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นเืพ่อเป็นการมอบนโยบายของผู้บริหารชุดเก่า ที่กำลังจะหมดวาระลงเพื่อส่งมอบนโยบาย เพื่อดำเนินงานต่อให้แก่บุคลากรภายในคณะ เป็นแนวทางในการพัฒนาและการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

 

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

 

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: