โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

 

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด “โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559”  ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง คณะสัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยได้รับเกียรติจาก อ.ส.พญ.ดร.อมรรัตน์ เจือสุข หัวหน้าสำนักวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มาเป็นวิทยากรพร้อมกล่าวเปิดโครงการ โดยได้มีการบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ คณะพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาคณะ ร่วมถึงการใช้ชีวิตของนิสิตใหม่ของคณะให้กับผู้ปกครองรับทราบ

ซึ่งมีผู้ปกครองของนิสิตใหม่ มาเข้าร่วมรับฟังพร้อมสอบถามในข้อสงสัย ประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือมาตรฐานทางวิชาชีพสัตวแพทย์

 

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: