ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ด่วนที่สุด !!! นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2558-2559 ให้กรอกข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต

ด่วนที่สุด !!! นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2558-2559 ให้กรอกข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต

 

ประกาศจากงานวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ด่วนที่สุด !!! นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2558-2559 ให้กรอกข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต ให้แล้วเสร็จก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร
http://survey.msu.ac.thpresenttation

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในตำแหน่ง ส...
ประกาศ สมัครผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการผสมเทียมโค” รุ่นที่ 4 (ผ่านการร...
เชิญชวนร่วมงาน ประกวดควายงามเมืองสารคาม ในเทศกาลมันแกวหวาน และมหกรรมปศุสัตว์อีสาน