ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

อีเมล์: [email protected]
โทรศัพท์: 043-712832, ภายใน 6182
ติดต่อสอบถาม