รายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ปีการศึกษา 2564

SAR-EdPEx2564

รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report)ประจำปีการศึกษา 2564

FINAL-Feedblack-Report-MSU-64-สัตวแพทย์

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ปีการศึกษา 2565

SAR-EdPEx-MSU_65-สพ.-ขึ้นเว็ป

รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report)ประจำปีการศึกษา 2565

final-Feedback-Report-คณะสัตวแพทย์-มมส-2023

ติดต่อสอบถาม