ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง ครั้งที่ 5/2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง ครั้งที่ 5/2566
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 มิ.ย. 2566 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเลขานุการคณะสัตวแทพยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง

ประกาศรับสมัครนักวิทย์-2-อัตรา-1

ติดต่อสอบถาม