ยินดีต้อนรับ เปิดเทอม ปีการศึกษา 2566นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์

ยินดีต้อนรับ เปิดเทอม ปีการศึกษา 2566
นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกท่าน
เข้าสู่บ้านฟ้าหม่นมอน้ำชี รั้วเหลืองเทา

VETMSU

ติดต่อสอบถาม