ยินดีต้อนรับ อ.สพ.ญ.ดร.เบญจวรรณ แซ่ บุคลากรใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในตำแหน่ง อาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับ
อ.สพ.ญ.ดร.เบญจวรรณ แซ่ซื้อ
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ และเป็น
บุคลากรใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในตำแหน่ง อาจารย์

ติดต่อสอบถาม