ขอเชิญสัตวแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขั้นพื้นฐานในสุนัข”

ขอเชิญสัตวแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

“หลักสูตรการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขั้นพื้นฐานในสุนัข”

(Basic echocardiography in dogs)

ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ณ อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่นาสีนวน)

  1. รับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนไม่เกิน 25 ท่าน โดยสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/Rcm8EGpuFWYYQHxq7 หรือ scan QR code ด้านล่างนี้
  2. ค่าธรรมเนียมอบรมตลอดโครงการฯ จำนวน 7,000 บาท

กรุณาชำระเงินค่าธรรมเนียมอบรม มายังบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เงินรับฝาก)

เลขที่ 408-931691-9 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขาท่าขอนยาง (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

  • กำหนดการรับสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

3.1) เปิดรับสมัครพร้อมชำระเงินลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบเต็มจำนวน

3.2) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

4)  ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครและชำระเงิน ได้ที่ลิงก์ https://shorturl.asia/7O015

5)  ที่ตั้งสถานที่จัดงานอบรม ณ อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (นาสีนวน)

          ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

https://goo.gl/maps/4vZDLBTwd17jxcDq8
ติดต่อสอบถาม