ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สัตวแพทย์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สัตวแพทย์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 34/2566

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 4 ส.ค. 2566 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง

ติดต่อสอบถาม