ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมการบรรยายพิเศษเพื่อการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ”What is road map to be coming a professor : A value-added task for University lecturer”

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมการบรรยายพิเศษเพื่อการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ
“What is road map to be coming a professor : A value-added task for University lecturer”
วิทยากรโดย : ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พื้นที่นาสีนวน ออนไซต์เท่านั้น
วันที่ 18 กรกฏาคม 2566


ลิงก์สมัคร — https://forms.gle/u4pJmeTPDoHKYHCV8

ติดต่อสอบถาม