ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา “มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง” ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา “มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง” ประจำปีการศึกษา 2566
::จำนวน 2 ทุนๆ ละ 40,000 บาท ประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
::รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 กรกฎาคม 2566
::สมัครผ่านระบบทุนการศึกษา ss.msu.ac.th
::อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต http://sa.msu.ac.th หรือลิง https://sa.msu.ac.th/ประกาศรับสมัครนิสิตเพ-23/yGak

ติดต่อสอบถาม